Bestyrelse, mødereferater, vedtægter mm

Kulturnattens bestyrelse:


Formand - Mettemarie Bjerregaard, 2240 2723, memagaard@gmail.com


Næstformand - Christian Streich, 2034 2430, christian@streich.dk


Kasser - Leif Schou - FMK Bibliotek, 7253 8209, lscho@fmk.dk


Bestyrelsesmedlem - Adam Møller Bjerrum - FMK Musikskole, 3036 0330, miamb@fmk.dk


Bestyrelsesmedlem - Oliver Streich, 5050 2464, oliverstreich@gmail.com


Supplenant - Sascha Desirée Kinzella


Suppleant - Anne Binderup

STORMØDE

Den 16. juni 2023 skal byens gader og pladser igen fyldes med musik, optrædende, udstillinger og events.

Vi inviterer derfor dig, din forening, institution, skolen, museum til at deltage til vores STORMØDE den 30. Marts klokken 16 til 18 i Ungdomsskolen, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Ved dette møde får vi alle en orientering om, hvor langt vi er nået og så kan I melde ind med tanker og idéer, så vi kan begynde at lægge programmet for Kulturnatten.

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til vores fællesmail kulturnattenfaaborg@gmail.com

Bestyrelsemøder - referater


Referat 3.1 -2023


Mødedeltagere: Mettemarie, Oliver, Christian, Leif og Adam


1.) Opfølgning på referat fra sidst

Oliver har kontaktet Rise. Har talt med Lotte - Formand søger om konto. 

Netbank årligt 1200,- kr. 

Dankort årligt 200,- kr. 

Oprettelse 1000,- kr. 

Skift af formand 350,- kr.


OBS: Rise uddeler gaver til foreninger !!! Vi søger i april/ maj 2023  


Mettemarie kontakter lh@sparekassen.dk - og beder om oprettelse af en konto. Mmarie mailer info til øvrige om fysisk fremmøde. 


2.) Leif har oprettet CVR nr. til Kulturnatten - Adressen er Grønnegade 40 / Oliver informerer sekretæren på Ungdomsskolen så hun er opmærksom på at der kommer en henvendelse. 


3.) Leif søger Kulturpuljen og sender ansøgning til Hasse Winther. 


4.) Adam har kontakt til sidste års budget - mangler afklaring. 


5.) Christian har lavet invitation til de kommende medlemmer - Den laves som PDF og sendes ud til kommende medlemmer så snart vi har et kontonummer, der kan sættes på. - Adam tager ansvaret for at lave et medlemsregister på G-drevet. Christian sender invitationer rundt. 


6.) Grisophon som publikumsaktivitet? Leif kontakter Peter Walin - grisophon-konsulent ?!? 


7.) Mettemarie kontakter Mikael Woelke angående SO-Me event til Kulturnatten med gymnasieelever eller HF elever … Vi vil gerne købe en lille film - også fordi det er konkret at søge midler til. Måske 2 projekter …Mmarie undersøger muligheden for at søge midler til filmprojekterne … 


8.) Musik- og teaterarrangementer til 2023:

  1. Mmarie kontakter Korinth Kino angående teater … Vil de lege med? Har de forslag?
  2. Vi er enige om at finde et danseorkester til mellem 15 og 20.000 kr, som vi kan søge fondsmidler til. Leif ser på det.
  3. Oliver laver en halv aftale med Sofie fra Sart om en forestilling - vi søger midler til den. 
  4. Prinsens MusikKorps - Oliver har kontakt. (De kan ikke i 2023, men vil gerne komme til Faaborg i 2024).
  5. Oliver prøver at kontakte Jan Valbak - vil han bidrage med et eller andet musisk ??? 
  6. Idé dukket op: Spejdere laver noget med ildspåsættelse og rituel afbrænding af familiemiddag og snobrød. (fællesgrillning) Leif kontakter nogle spejdere.

   9.)Hjemmeside: Oliver har opdateret den. 

   10.)Sociale Medier: Oliver opdaterer FB og laver opslag:
   1. Forening er konstitueret.
   2. Medlemsinfo.
   3. Kulturnat 23 er under opsejling - og i gode hænder jf. pkt. a)
    11
    .) Næste møde: 30. jan. kl. 12.00 -13.00 på Biblioteket ved Leif. 


------------------------------------------------

Kulturnatten i Faaborg - bestyrelsesmøde, Dato 12.12.22Mødedeltagere til stede: Mettemarie, Oliver, Christian, Adam, Leif, som frivillig: Nick (Musikgården)


1. Opfølgning på seneste referat.
2. Oliver skal stadig kontakte Riise Bank
3. Adam skal stadig finde ud af om der stadig er lidt penge fra sidste budget.
4. Fondssøgning:
5. Kommunal kulturpuljen før d. 15. januar. Ansøgningen er klar og Leif skipper den videre.
6. Fondssøgning generelt. Det er vigtigt at vi er helt præcise på de enkelte kunstnere der skal hyres - før vi kan sikre penge gennem ansøgninger. Bestyrelsen kan dog allerede nu søge specifikt til de arrangementer vi selv sætter på gaden. Dans, teater og afslutningskoncert. Oliver foreslår at vi hver især sætter os i swing og finder noget vi kan booke. Oliver kontakter Prinsens Musikkorps, der er statsorkester og gratis.
7. Mettemarie opretter os på fond.dk og forbereder.
8. Mettemarie kontakter Baggårdsteateret i Svendborg.
9. For at være søgeaktiv skal vi have et CVR-nummer. Leif ser på det. (Oprettet 13.12.22, B22-FE-34-CP.)
10. Hvordan får vi gjort folk medlemmer. Totrinsraket: Noget til foreningerne og institutionerne og noget til alm. borgere. Christian laver det.
11. Forslag til arrangement/aktivitet:
12. Adam foreslår at vi bygger videre på grisofoniet og laver det som en publikumsaktiv event.
13. Fastsætte Kulturnattens næste dato: 16. juni.
14. Næste møde sættes tidligt i januar. Tirsdag d. 3. januar kl. 16.00 på Byskolen.----------------------------------------------

Kulturnatten i Faaborg - bestyrelsesmøde, Mandag d. 7.11 - 2022 - kl. 20.00 på Byskolen


Konstituering af bestyrelsen
Formand: Mettemarie Bjerregaard
Næstformand: Christian Streich
Kasser: Leif Schou
Sekretær: Mettemarie
Bestyrelses medlem: Adam Møller Bjerum
Bestyrelses medlem: Oliver Streich


Arbejdsgrupper
PR: Christian, Oliver, Leif
Program: Christian, Oliver
Kontakt til Musikskolen: Adam
Anne fra Bib Vil tage sig af SoMe
Kontakt til kommunen: (Tilladelser) : Leif
Pressekontakt: Leif


Medlemsvilkår og priser
Differentieret kontingent
Personer : 50,- kr.
Institutioner : 500,- kr.
Frivillige foreninger : 200,- kr.

Oliver tager kontakt til Rise Sparekasse mhb at oprette en foreningskonto.
Annoncering til kommende medlemmer


Drøftelse
Hvordan kommunikerer vi til vores medlemmer?
Gmail, Nyhedsmail : Christian, Er FB en mulighed?


Revisor
Skal vi have samme revisor som tidligere eller skal vi hente en ny ind eksternt?
Vi skal have en ny ekstern revisor.

Jakob Holm
Vi spørger Vibeke Becket eller Jytte Grum


Ideer og visioner for Kulturnatten

Drøftelse
Runde med personligt incitament for Kulturnatten og hvad er vores fælles succeskriterie?
Vi navigerer efter det åbne og ser hvad der byder sig.

Vi vil lave en Kulturnat
Få skabt musikalske oplevelser for borgerne i Faaborg.
Har oplevet Kulturnatten gennem flere år - og vil gerne sikre at initiativet fortsætter.
Et ønske om at bidrage og at løfte Kulturlivet

Fast udescene på torvet og kontakt til kommunen
Brev til gennemlæsning
Jakob Holm anbefalede os at vi hurtigst muligt kontaktede FMK og fortalte vi havde stiftet en forening og at vi ønskede en permanent udescene på Torvet, da han ved det er aktuelle planer pt. Oliver tager en snak med Hasse Winther


Fonde - Hvem søger hvad?
Hvor mange penge skal vi bruge? Hvad er relevant at søge og hvem ansøger hvor?
Vi skal bruge flere penge … For at vi kan tilkøbe artister.


Næste møde: Mandag d. 12. dec, kl. 20.00Vedtægter for foreningen Faaborg Kulturnat


Formål
Det er foreningens formål, som udgangspunkt en gang årligt, at organisere og afholde Faaborg Kulturnat, i samarbejde med byens kulturaktive som skaber indholdet. Det er væsentligt for foreningens formål, at sikre en positiv udvikling af kulturnatten og at dette sker i aktiv kontakt med byens kulturaktive.


Hjemsted
Foreningen Faaborg Kulturnat hører hjemme og afholder sine aktiviteter i Faaborg by.

Optagelsesbetingelser
Man kan blive personlige medlem, foreningsmedlem, institutions medlem.
Enhver der har positiv interesse i en aktiv Kulturnat i Faaborg kan søge medlemskab og optages.
Eksklusion: Bestyrelsen, generalforsamlingen eller begge kan have eksklusionsret. Bestyrelsen beslutter efter konstitueringen kriterier for eksklusion.


Kontingent
Fastsættes af den nytiltrådte bestyrelse.

Generalforsamling
Foreningen Faaborg Kulturnat afholder generalforsamling én gang årligt, umiddelbart efter afholdelsen af årets kulturnat. Bestyrelsen sætter dagsorden og alle medlemmer har stemmeret efter gældende regler. Disse fastsættes i detaljer, efter bestyrelsen er tiltrådt.
Den første generalforsamling beslutter bestyrelsens størrelse som dog skal bestå af et ulige antal medlemmer.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. Hvor følgende poster skal besættes: formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Desuden skal der vælges to suppleanter samt to revisorer.


Regnskab
Der føres regnskab over foreningens aktiviteter efter gældende regler. Regnskabet fremlægges til godkendelse på årlig generalforsamling.


Opløsning af foreningen
Bestyrelsen kan henstille til generalforsamlingen, at foreningen opløses. Dette vil kun være relevant hvis der ikke længere er et eksistensgrundlag for foreningen af to årsager: Enten hvis kulturnatten mister opbakning og relevans for byen, eller hvis ikke der er tilstrækkelig med stillere til at kunne konstituere en fungerende bestyrelse.
Ved opløsningen går foreningens midler til gavn for kulturelle aktiviteter i Faaborg by.


Vedtaget ved den Stiftende generalforsamling den 13. oktober 2022