Bestyrelse, mødereferater, vedtægter mm

Kulturnattens bestyrelse 2023/2024


 • Formand: Oliver Streich, tlf 50502464 oliverstreich@gmail.com
 • Næstformand: Jakob Holm jako5600@gmail.com
 • Sekretær: Leif Schou, Biblioteket, tlf 72538209 lscho@fmk.dk
 • Kassér: Adam Bjerrum, Musikskolen, tlf 30360330 miamb@fmk.dk
 • Ida Marianne Grundahl, Musikforeningen  idamariannegrundahl@gmail.com
 • Torben Krebs, Faaborg Kirke Torbenkrebs@gmail.com
 • Christian Streich, tlf 20342430 christian@streich.dk 
 • Suppl. Vibeke Beckett vibeke@beckett.dk
 • Suppl. Kai Hansen, Klokketårnet  kai@tokai.dk
 • Revisor Jørgen 1953bergman@gmail.com----------------------------------------------------------------------------------------


Konstituerende møde d. 25.10.23

Mødedeltagere: Oliver, Leif, Christian, Adam, Jakob, Torben, Vibeke, Marianne, Kai


 • Introrunde
 • Roller skal dannes og besættes. Formand, næstformand, sekretær, kassér:
  • Formand: Oliver oliverstreich@gmail.com
  • Næstformand: Jakob jako5600@gmail.com
  • Sekretær: Leif lscho@fmk.dk
  • Kassér: Adam miamb@fmk.dk
  • Christian Streich christian@streich.dk 
  • Marianne idamariannegrundahl@gmail.com
  • Torben Torbenkrebs@gmail.com
  • Suppl. Vibeke vibeke@beckett.dk
  • Suppl. Kai kai@tokai.dk
  • Revisor Jørgen 1953bergmann@gmail.com

-----------------------------------------

 • Vi beslutter at alle i bestyrelsen har ligeværdig adgang og plads i alle bestyrelsens sammenhænge, dog uden stemmeret i kritiske sammenhænge, jf. alm. foreningsregler.
 • Opgaver
  • Få et møde med kulturudvalgsformanden og Hasse om økonomi. (Oliver og Jakob tager asap affære).
   • Og med Charlotte Stiller fra Vores Faaborg og egn.
   • Medlemskartotek, sekretæren.
   • Programlægning. 
   • PR, hjemmeside, aviser, program, nye medlemmer osv. 
   • Fundraising
   • Tilladelser, offentlige lokaler, alarmer
   • Scener, grej og lydmand
  • Næste møde
   • 15.11.23 kl. 17.00
  ------------------------------------

  Referat generalforsamling Foreningen Faaborg Kulturnat

  11.10.2023


  1. Valg af dirigent
   • Oliver er udpeget
  2. Valg af referent
   • Leif er udpeget
  3. Bestyrelsens beretning
   • Fng. formand Christian fortæller om bestyrelsens arbejde op til kulturnatten og viser billeder fra selve natten.
  4. Aflæggelse af regnskab
   • Balanceret og div. udfordringer forklaret.
  5. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse anbefaler syv bestyrelsesmedlemmer, og to suppleanter.

  På valg:

  -Mettemarie Bjerregaard genopstiller ikke

  Ikke på valg:

  -Michael Adam Møller

  -Leif Schou

  -Oliver Streich

  -Christian Streich


  Ida Marianne Grundahl stiller

  Torben Krebs stiller

  Jakob Holm stiller

  Vibeke Becket stiller som suppleant

  Vi finder selv en anden suppleant, alle er valgt

  Vi finder en dato til konstituering.


  1. Fastsættelse af kontingent, hidtil:
   • Privatpersoner 50kr.
   • Frivillige foreninger 200kr.
   • Institutioner 500kr.
   • Spørgsmål, hvad får man for de 50 kr. som personligt medlem? 
   • Var det bedre at kalde det støttemedlem? Mobilisere på selve natten, på facebook.
   • Det bør være et krav at være medlem for at deltage som forening.
   • Vi fastholder beløbene og ændrer navn til støttemedlem.
  2. Valg af revisorer
   • Vibeke vil spørge sig omkring, bestyrelsen finder ud af det.
  3. Indkomne forslag
  4. Eventuelt
   • Der har været noget der hedder korfestival, det eksisterer ikke mere. Det kunne lægges sammen med kulturnatten. Det kunne foregå i kirken. Der foreslås at lave en arbejdsgruppe der tager den videre.


  Evaluering

  • Vi starter med en intro runde
  • Anbefaling at arrangementer er små/korte. En lang biograffilm vil ikke fungere, da der er mange ting man skal nå at opleve.
  • Åbne butikker, er det ok? Er det i vejen? Det hører sig ikke rigtigt til. Restauranterne høster virkelig den aften, de burde bidrage til f.eks. scenen på torvet. Signe Pardorf ville gerne tage opgaven sidste år - men glemte det. Lave et tiltag hvor man som restauratør kan vise at man støtter?
  • Alle er enige om at 2023 var en sucess, større og bedre end sidste år - igen.


  ------------------

  Evalueringsmøde og generalforsamling

  på Byskolen/ Grønnegade 40, onsdag den 11. oktober 2023 - kl. 16.00-17.30


  Vi håber, I alle vil være med igen: Den 7. juni 2024


  Vi fra bestyrelsen er meget taknemmelige for jeres engagement for at få endnu en Kulturnat

  til at blive en realitet. Vi oplevede, at den var en succes, og at der var oplevelser for alle

  rundt om i Faaborg. Det blev præcis, som vi kunne tænke os.


  Nu er vi så småt begyndt at planlægge kommende Kulturnat og vi håber, I vil være med igen

  og måske rækker ud og trækker endnu flere frivillige kræfter med ind i projektet.

  Bestyrelsen har brug for en ny formand og en udvidelse af bestyrelsen til 7 personer, for at

  kunne skabe/udvikle de kommende kulturnætter. Hvis ikke der er tilstrækkelig med stillere til

  at kunne konstituere en fungerende bestyrelse, henstilles til generalforsamlingen, at

  foreningen opløses.


  Vi håber, at I alle har lyst til at komme og deltage. Spred gerne budskabet.

  De bedste hilsner; Oliver, Christian, Leif, Adam & Mettemarie


  Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse anbefaler syv bestyrelsesmedlemmer,

  og to suppleanter.

  På valg:

  -Mettemarie Bjerregaard genopstiller ikke

  -Christian Streich genopstiller

  Ikke på valg:

  -Michael Adam Møller

  -Leif Schou

  -Oliver Streich

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg af revisorer

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt


  ----------------------------------------------------------------------------


  Bestyrelsemøder - referater


  D. 08.05.23

  Mødedeltagere: Oliver, Leif, Christian, Adam.

  Gæst: Teaterdirektør, Teatret i midten, Henrik Nielsen.  1. Ikke noget nyt, Christian er presset.
  2. Henrik, Teater i Midten Byder ind med en teaterforestilling, en gade-klovne-forestilling over Vivaldis De fire årstider af Glad Teater. Skal afvikles på torvet midt i udeserveringen. Prisen er 20.000kr. Kommunen stiller som organisator, da de kan få refusion. Mettemarie har organiseret kontakten. Spiller 2 forestillinger med en pause imellem. Her skal vi have noget pausemusik. Adam eller Broken Piano. Der er brug for medhjælpere, det kan Henrik klare. Der skal være strøm, stole og borde til “restaurant Vivaldi”.
  3. Scene på torvet: Hasse siger god for en scene som sidste år. Vi stoler på det og kører på. Hvis ikke der er tag på en uge før vi går til cheferne.
  4. Kulturel rygsæk - Vi lader det ligge. Der kommer ikke noget.
  5. Underskudsgaranti? Leif kontakter banken og snakker kassekredit.

  6. Lydteknikker til Torvescene: Nick og Stine kender én, de vender tilbage. Kan vi betale penge? Vi vil gerne betale 2500kr. Adam kontakter også en mand. 
  7. Ingen overdækning til Grønnegadescene? Hvis regn rykker vi ind.
  8. Frivillige, Leif spørger igen Sjældent tæt på.
  9. Flyttebil. Vil musikskolen betale for en vogn eller har kommunen køremulighed (Leif)
  10. Salsaband Vi holder fast og Leif holder kontakten og hører om de har en standarkontrakt vi kan underskrive. Vi vil gerne have to gange ¾ time med pause.

  11. Restauratører på torvet, bidrage? Signe Pardorf kunne måske snakke med beværterne? Oliver snakker med Signe.

  12. Medlemmer Vi har ikke overblikket i øjeblikket

  13. Overskud fra sidste år? 10-11000 er ved at blive overført. Musikskolen arbejder på at sikre at vi ikke mister momsen i overførelsen, hvilket har medført forsinkelsen indtil nu.

  14. Tilladelser? Er på plads.
  15. Plakater skal trykkes, Christian, Oliver og Leif limer dem på skiltene. Christian kalder os ind til arbejdsdag. Der skal omdeles a3 plakater, Leif omdeler.
  16. Annoncer: Rigtige Faaborg og Ugeavisen.
  17. Pressemeddelelse: Leif starter
  18. Tilmeldinger/program: Leif laver overbliksark.

  19. Bryggergården Oliver kontakter Henrik
  20. Bookning grønnegade Oliver !! Oliver booker og Leif snakker med Ivar om låse og alarm.

  21. Oliver prøver at sætte gang nogle ungdomsbands
  22. Vi skal have et møde asap! Online på fredag, vi sigter efter kl. 13 eller 14. Adam melder tidspunkt tilbage
  23. --------------------------


  Referat Storgruppemøde

  30.03.23 kl. 16.00
  Ungdomsskolen Grønnegade 40, 5600 Faaborg
  Referent Leif Schou


  Intro ved Mettemarie, Oliver: Viser billeder fra 2021-22.

  -Husk at sende reminder ud på medlemskaber

  -Skitsehandlen har en Herup udstilling – samarbejde med Helios.

  -Vibeke Bekett: Ønsker at optræde med Erik. Koncert.

  -Biblioteket. arbejder på div

  -Helios: Ikke aftalt noget endnu, men der er muligheder. Vi bør have et overblik over hvad der er af lokaler.

  -Beretterakademiet: Åben over for alt. Vil gerne lave noget for børn igen. Måske lave noget med koret. Måske lave en byvandring fuld af lokale løgnehistorier.

  -Musikforeningen: Kent Tingaard og Monika? Ikke i centrum. Godt på Bryggergarden. Kan man lave noget i det gamle elværk/turbinehal? Lys, modeshow, dans. Vil gerne være med til at arrangere noget.

  -Kunstforeningen: Livekunst. Måske museet – Den gamle Gård, i en port (beskyttet mod elementerne.

  -Faaborgkoret: 

  -Den gamle Gård: Åbent, vin, en lille snitte, Faaborgkoret synger. Gerne også kunst og fortælling.

  -Pakhuset: Croquis. Evt. på Tulip. Kan også være på Direktøren eller Musikskolen. De tomme butiksvinduer. Pakhuset placerer udklædte modeller i vinduet man kan komme og tegne/male.

  -Atelier Næste storm: Holder åbent.

  -Musikskolen: Koncerter som vi så det de forrige år.

  -Børnebilledskolen: 40 års jubilæum, noget ekstraordinært. Maler t-shirts eller noget andet flot.

  -Mettemarie: Vi håber at Den Kulturelle Rygsæk lægger noget ind i programmet. Arresten er meget åbne for indslag, har åbent med organiserer ikke noget selv.

  -Fondsansøgning: Fondene går meget op i medlemsantal, så vi håber på at mange vil melde sig ind.

  -Hvis en forening ønsker støtte til et stort arrangement, vil Kulturnatten gerne tage det med i vores fondssøgninger.

  -Rykke velkomsten en halv time frem? Giver mere plads i programmet. Bestyrelsen kikker på det.

  -Kan man få fat penge fra restauratørerne til aktiviteterne til aktiviteterne på torvet.

  -Inddrage eftermiddagen lidt mere. Åbne baggårdene? Gadekøkkener. Kan vi realisere det i år.

  -Faaborgegnens Efterskole kan noget. Kan de komme? Flygtningekøkken igen?
  ----------------------------------

  Referat 3.1 -2023


  Mødedeltagere: Mettemarie, Oliver, Christian, Leif og Adam


  1.) Opfølgning på referat fra sidst

  Oliver har kontaktet Rise. Har talt med Lotte - Formand søger om konto. 

  Netbank årligt 1200,- kr. 

  Dankort årligt 200,- kr. 

  Oprettelse 1000,- kr. 

  Skift af formand 350,- kr.


  OBS: Rise uddeler gaver til foreninger !!! Vi søger i april/ maj 2023  


  Mettemarie kontakter lh@sparekassen.dk - og beder om oprettelse af en konto. Mmarie mailer info til øvrige om fysisk fremmøde. 


  2.) Leif har oprettet CVR nr. til Kulturnatten - Adressen er Grønnegade 40 / Oliver informerer sekretæren på Ungdomsskolen så hun er opmærksom på at der kommer en henvendelse. 


  3.) Leif søger Kulturpuljen og sender ansøgning til Hasse Winther. 


  4.) Adam har kontakt til sidste års budget - mangler afklaring. 


  5.) Christian har lavet invitation til de kommende medlemmer - Den laves som PDF og sendes ud til kommende medlemmer så snart vi har et kontonummer, der kan sættes på. - Adam tager ansvaret for at lave et medlemsregister på G-drevet. Christian sender invitationer rundt. 


  6.) Grisophon som publikumsaktivitet? Leif kontakter Peter Walin - grisophon-konsulent ?!? 


  7.) Mettemarie kontakter Mikael Woelke angående SO-Me event til Kulturnatten med gymnasieelever eller HF elever … Vi vil gerne købe en lille film - også fordi det er konkret at søge midler til. Måske 2 projekter …Mmarie undersøger muligheden for at søge midler til filmprojekterne … 


  8.) Musik- og teaterarrangementer til 2023:

   1. Mmarie kontakter Korinth Kino angående teater … Vil de lege med? Har de forslag?
   2. Vi er enige om at finde et danseorkester til mellem 15 og 20.000 kr, som vi kan søge fondsmidler til. Leif ser på det.
   3. Oliver laver en halv aftale med Sofie fra Sart om en forestilling - vi søger midler til den. 
   4. Prinsens MusikKorps - Oliver har kontakt. (De kan ikke i 2023, men vil gerne komme til Faaborg i 2024).
   5. Oliver prøver at kontakte Jan Valbak - vil han bidrage med et eller andet musisk ??? 
   6. Idé dukket op: Spejdere laver noget med ildspåsættelse og rituel afbrænding af familiemiddag og snobrød. (fællesgrillning) Leif kontakter nogle spejdere.

    9.)Hjemmeside: Oliver har opdateret den. 

    10.)Sociale Medier: Oliver opdaterer FB og laver opslag:
    1. Forening er konstitueret.
    2. Medlemsinfo.
    3. Kulturnat 23 er under opsejling - og i gode hænder jf. pkt. a)
     11
     .) Næste møde: 30. jan. kl. 12.00 -13.00 på Biblioteket ved Leif. 


  ------------------------------------------------

  Kulturnatten i Faaborg - bestyrelsesmøde, Dato 12.12.22Mødedeltagere til stede: Mettemarie, Oliver, Christian, Adam, Leif, som frivillig: Nick (Musikgården)


  1. Opfølgning på seneste referat.
  2. Oliver skal stadig kontakte Riise Bank
  3. Adam skal stadig finde ud af om der stadig er lidt penge fra sidste budget.
  4. Fondssøgning:
  5. Kommunal kulturpuljen før d. 15. januar. Ansøgningen er klar og Leif skipper den videre.
  6. Fondssøgning generelt. Det er vigtigt at vi er helt præcise på de enkelte kunstnere der skal hyres - før vi kan sikre penge gennem ansøgninger. Bestyrelsen kan dog allerede nu søge specifikt til de arrangementer vi selv sætter på gaden. Dans, teater og afslutningskoncert. Oliver foreslår at vi hver især sætter os i swing og finder noget vi kan booke. Oliver kontakter Prinsens Musikkorps, der er statsorkester og gratis.
  7. Mettemarie opretter os på fond.dk og forbereder.
  8. Mettemarie kontakter Baggårdsteateret i Svendborg.
  9. For at være søgeaktiv skal vi have et CVR-nummer. Leif ser på det. (Oprettet 13.12.22, B22-FE-34-CP.)
  10. Hvordan får vi gjort folk medlemmer. Totrinsraket: Noget til foreningerne og institutionerne og noget til alm. borgere. Christian laver det.
  11. Forslag til arrangement/aktivitet:
  12. Adam foreslår at vi bygger videre på grisofoniet og laver det som en publikumsaktiv event.
  13. Fastsætte Kulturnattens næste dato: 16. juni.
  14. Næste møde sættes tidligt i januar. Tirsdag d. 3. januar kl. 16.00 på Byskolen.  ----------------------------------------------

  Kulturnatten i Faaborg - bestyrelsesmøde, Mandag d. 7.11 - 2022 - kl. 20.00 på Byskolen


  Konstituering af bestyrelsen
  Formand: Mettemarie Bjerregaard
  Næstformand: Christian Streich
  Kasser: Leif Schou
  Sekretær: Mettemarie
  Bestyrelses medlem: Adam Møller Bjerum
  Bestyrelses medlem: Oliver Streich


  Arbejdsgrupper
  PR: Christian, Oliver, Leif
  Program: Christian, Oliver
  Kontakt til Musikskolen: Adam
  Anne fra Bib Vil tage sig af SoMe
  Kontakt til kommunen: (Tilladelser) : Leif
  Pressekontakt: Leif


  Medlemsvilkår og priser
  Differentieret kontingent
  Personer : 50,- kr.
  Institutioner : 500,- kr.
  Frivillige foreninger : 200,- kr.

  Oliver tager kontakt til Rise Sparekasse mhb at oprette en foreningskonto.
  Annoncering til kommende medlemmer


  Drøftelse
  Hvordan kommunikerer vi til vores medlemmer?
  Gmail, Nyhedsmail : Christian, Er FB en mulighed?


  Revisor
  Skal vi have samme revisor som tidligere eller skal vi hente en ny ind eksternt?
  Vi skal have en ny ekstern revisor.

  Jakob Holm
  Vi spørger Vibeke Becket eller Jytte Grum


  Ideer og visioner for Kulturnatten

  Drøftelse
  Runde med personligt incitament for Kulturnatten og hvad er vores fælles succeskriterie?
  Vi navigerer efter det åbne og ser hvad der byder sig.

  Vi vil lave en Kulturnat
  Få skabt musikalske oplevelser for borgerne i Faaborg.
  Har oplevet Kulturnatten gennem flere år - og vil gerne sikre at initiativet fortsætter.
  Et ønske om at bidrage og at løfte Kulturlivet

  Fast udescene på torvet og kontakt til kommunen
  Brev til gennemlæsning
  Jakob Holm anbefalede os at vi hurtigst muligt kontaktede FMK og fortalte vi havde stiftet en forening og at vi ønskede en permanent udescene på Torvet, da han ved det er aktuelle planer pt. Oliver tager en snak med Hasse Winther


  Fonde - Hvem søger hvad?
  Hvor mange penge skal vi bruge? Hvad er relevant at søge og hvem ansøger hvor?
  Vi skal bruge flere penge … For at vi kan tilkøbe artister.


  Næste møde: Mandag d. 12. dec, kl. 20.00  Vedtægter for foreningen Faaborg Kulturnat


  Formål
  Det er foreningens formål, som udgangspunkt en gang årligt, at organisere og afholde Faaborg Kulturnat, i samarbejde med byens kulturaktive som skaber indholdet. Det er væsentligt for foreningens formål, at sikre en positiv udvikling af kulturnatten og at dette sker i aktiv kontakt med byens kulturaktive.


  Hjemsted
  Foreningen Faaborg Kulturnat hører hjemme og afholder sine aktiviteter i Faaborg by.

  Optagelsesbetingelser
  Man kan blive personlige medlem, foreningsmedlem, institutions medlem.
  Enhver der har positiv interesse i en aktiv Kulturnat i Faaborg kan søge medlemskab og optages.
  Eksklusion: Bestyrelsen, generalforsamlingen eller begge kan have eksklusionsret. Bestyrelsen beslutter efter konstitueringen kriterier for eksklusion.


  Kontingent
  Fastsættes af den nytiltrådte bestyrelse.

  Generalforsamling
  Foreningen Faaborg Kulturnat afholder generalforsamling én gang årligt, umiddelbart efter afholdelsen af årets kulturnat. Bestyrelsen sætter dagsorden og alle medlemmer har stemmeret efter gældende regler. Disse fastsættes i detaljer, efter bestyrelsen er tiltrådt.
  Den første generalforsamling beslutter bestyrelsens størrelse som dog skal bestå af et ulige antal medlemmer.
  Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv. Hvor følgende poster skal besættes: formand, næstformand, kasserer, sekretær.
  Desuden skal der vælges to suppleanter samt to revisorer.


  Regnskab
  Der føres regnskab over foreningens aktiviteter efter gældende regler. Regnskabet fremlægges til godkendelse på årlig generalforsamling.


  Opløsning af foreningen
  Bestyrelsen kan henstille til generalforsamlingen, at foreningen opløses. Dette vil kun være relevant hvis der ikke længere er et eksistensgrundlag for foreningen af to årsager: Enten hvis kulturnatten mister opbakning og relevans for byen, eller hvis ikke der er tilstrækkelig med stillere til at kunne konstituere en fungerende bestyrelse.
  Ved opløsningen går foreningens midler til gavn for kulturelle aktiviteter i Faaborg by.


  Vedtaget ved den Stiftende generalforsamling den 13. oktober 2022